Seniori v jadre

[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

Ciele sekcie

vychádzajú z predchádzajúcej praxe jeho členov, ktorí majú dlhodobé, historické skúsenosti z výstavby, uvádzania do prevádzky a prevádzky jadrových elektrární, a z firiem zameraných na jadrovú energetiku.

Sekcia seniorov sa zameriava na poskytovanie všeobecne prospešných činností v oblasti šírenia skúseností svojich členov a zdieľania znalostí spojených s jadrovou energetikou. V Sekcii seniorov SNUS sa združujú seniori z radov odborníkov zameraných na jadrovú energetiku. Ide o členov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a ktorých zdravotný stav im umožňuje aktívnu činnosť v prospech občianskej spoločnosti a ochrany prírody na území Slovenskej republiky.

Hlavné ciele Sekcie seniorov SNUS, sú:

  1. šírenie znalostí, vedomostí a informácií súvisiacich s projektovaním, výstavbou, uvádzaním do prevádzky a prevádzkou jadrových elektrární, s výrobou a vývojom jadrovej energetických zariadení;
  2. spolupráca s obdobnými združeniami v zahraničí a najmä s Medzinárodným združením veteránov atómovej energie a priemyslu, ktorého je sekcia zakladajúcim členom.

Náplň a formy činnosti

Činnosti Sekcie seniorov SNUS, zodpovedajúce jej cieľom sú:

  1. prezentácia objektívnych informácií o jadrovej energetike na sociálnych sieťach – blogy, osvetové prednášky, besedy s občanmi, so študentmi, záujmovými združeniami, občianskymi bezpečnostnými komisiami v okolí JE v SR, atď.;
  2. sústreďovanie a poskytovanie informácií majúcich vzťah k jadrovej energetike (vnútri SNUS aj mimo).
  3. podpora výmeny poznatkov v oblasti jadrovej energetiky a priemyslu,
  4. postupné odovzdávanie svojich skúseností mladej generácii
  5. objektívne informovanie o jadrovej energetike
  6. spolupráca so všetkými sekciami SNUS
  7. aktívna účasť na VZ SNUS

Členstvo v sekcii seniorov

Členstvo je dobrovoľné. Členmi sekcie seniorov sa môžu stať všetci členova SNUS v dôchodkovom veku.

 

Riadiaci výbor sekcie

 Predseda: Jozef Hutta
 Podpredsedovia:

Juraj Kmošena

Jozef Valovič

 Ďalší členovia výboru:

Andrej Hanzel

Juraj Klepáč

Štefan Rohár

 

Aktuálne informácie o činnosti sekcie si môžete stiahnuť a prečítať v pdf formáte: SNUS_sekcia_seniorov.

 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_basic_grid post_type=“post“ max_items=“10″ style=“lazy“ element_width=“12″ grid_id=“vc_gid:1501834021667-461f2834-2870-6″ taxonomies=“33″][/vc_column][/vc_row]