Mladá generácia

Ciele sekcie

 

  1. Pritiahnuť a získať mladých ľudí pre prácu v oblasti jadrového priemyslu.
  2. Prispievať k postupnému odovzdávaniu vedomostí medzi staršou generáciou, ktorá vybudovala súčasný jadrový priemysel a nastupujúcou mladou generáciou.
  3. Reprezentovať mladých jadrových odborníkov a podporovať ich aktívnu účasť v SNUS.
  4. Prispievať k zbližovaniu a spolupráci všetkých národných YGN na Európskej úrovni.
  5. Podporovať účasť mladých ľudí na seminároch, konferenciách a iných technických podujatiach na národnej aj medzinárodnej úrovni.
  6. Podporovať organizovanie kurzov, seminárov a konferencií zameraných na mladých ľudí.
  7. Objektívne informovať verejnosť o problematike jadrovej energie.

Členmi MG SNUS sa môžu stať mladí ľudia pracujúci v oblasti jadrovej energetiky a fyziky vo veku do 36 rokov, prípadne študenti univerzít, študujúci jadrovú energetiku, fyziku alebo techniku. Členovia MG sú zároveň členmi SNUS.

Mladá generácia Slovenskej nukleárnej spoločnosti vznikla 9.10.1997 podľa vzoru svojich partnerských organizácií v Európe, kde takéto združenia začali vznikať od roku 1995. Otcom myšlienky založiť združenie mladých ľudí pracujúcich v „jadre“ bol Jan Runermark (bývalý prezident ABB Atom), ktorý si uvedomoval, že budúcnosť jadrového priemyslu závisí od mladej generácie. Združenie dostalo názov Young Generation Network (YGN) a zakrátko sa rozšírilo takmer do všetkých členských krajín Európskej nukleárnej spoločnosti. YGN, ktorého členom je aj MG SNUS, má definované jasné ciele, ktoré sú zamerané na podporu mladých ľudí v jadrovom priemysle.

Riadiaci výbor sekcie

 Predseda: Matej Zachar (DECOM)
 Podpredsedovia: Jana Röschlová (SE – Bratislava)Martin Závodský (VUJE)
 Ďalší členovia RV: Igor Neuhold (Schneider-Electric),
Roman Strážovec (JAVYS)
Adrián Krajňák (PriF UK)