Buletin SNUS

Buletin SNUS 3/2017 je venovaný 28. VZ SNUS a konferencii WIN, ktoré sa uskutočnili v Častej – Papierničke. V úvodníku sa predseda SNUS zamýšľa nad mutáciami.

Buletin SNUS 2/2017  je venovaný spomienka na pána Bernarda Lipára. Úvodník sa venuje princípu neurčitosti.

Buletin SNUS 1/2017 je venovaný záverom konferencie SES 2016. Úvodník sa venuje vnímaniu rizika.