Agenda SNUS

Členské príspevky

Vážené členky a členovia Slovenskej nukleárnej spoločnosti, určite už mnohých z Vás v tomto roku oslovili dobrovoľníci - členovia SNUS, ktorí každoročne od Vás vyberajú členské príspevky. Vážime si túto pomoc, pretože  bez nej by bolo priam nemožné vyberať členské vo firmách, školách a iných spoločnostiach po celom Slovensku.

Ak ste členský príspevok na rok aktuálny rok ešte nezaplatili (jedná sa  najmä od členov, ktorí nie sú zamestnancami väčších organizácií) dovoľujeme si Vám ponúknuť zaplatenie členského príspevku n vo výške 5,- Eur nasledovne:

Prevodom na účet:
Slovenská sporiteľňa Trnava
SK12 0900 0000 0000 4554 6525
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20RR (rok, za ktorý sa platí členský príspevok)

Do správy pre prijímateľa (resp. „Účel platby“ alebo „Doplňujúce údaje“) uveďte meno a priezvisko, za koho je členský poplatok platený.

V hotovosti
p. Bajáková (hospodárska pracovníčka SNUS)
VUJE, a.s. Trnava, Okružná 5, miestnosť č. A505
tel.: 033-5991194

V prípade, že neviete, či ste za minulé roky zaplatili členské, môžete sa obrátiť mailom alebo telefonicky na hosp. pracovníčku SNUS B. Bajákovú (e-mail: blazena.bajakova(zavináč)vuje.sk,  tel. 033-5991194)

Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým tým členom, ktorí už zaplatili členský príspevok za tento rok a aj doplatili členské za minulé roky.

Prihláška za člena SNUS

Stiahnite si formulár prihlášky za člena SNUS vo worde, vyplňte a pošlite na adresu  sekretariátu SNUS. Adresa je uvedená v prihláške.

Stanovy_SNUS na stiahnutie v pdf.