Home

Podujatia z radiačnej a jadrovej oblasti.

26. a 27. apríla 2017 v Častej-Papierničke. Valné zhromaždenie SNUS a následná konferencia sekcie Ženy v jadre.

16. – 17. mája 2017, Berlín, Nemecko. AMNT 2017 – 48th Annual Meeting on Nuclear Technology, www.nucleartech-meeting.org

30. 5. – 2. júna 2017, Valencia, Španielsko. ETRAP 2017, Education and Training in Radiation Protection, www.etrap2017.org

20. – 22. júna 2017 v Trnave. Konferencia ECED 2017 venovaná vyraďovaniu.  Viac na stránke konferencie www.eced2017.sk

10. – 14. september 2017, Jeju Island, South Korea.  WRFPM 2017, Water Reactor Fuel Peformance Meeting, inquiry@wrfpm2017.org

11. – 14. september 2017, Bled, Slovinsko. NENE 2017, Nuclear Energy in New Europe, www.nss.si/NENE2017/ 

Informácie

Čo vy na to?

V tlači sa objavila správa, vydaná SITA a pravdepodobne prebraná z nejakých českých medií, v ktorej sa píše: Takmer polovica diviakov zo Šumavy je rádioaktívna SITA | 17.01.2017 21:37

Buletin 1/2017

Buletin 1/2017 sa v úvodníku venuje tolerovaniu rizika, ďalej záverom konferencie SES 2016,  predĺženie prevádzky PAKŠ 3 a správam zo siete NucNet. 

Buletin 5/2016

Buletin SNUS 5-2016 je venovaný klimatickým zmenám COP21, stretnutiu veteránov MSVAEP a aktualitám NucNetu. Buletin v pdf formáte si môžete stiahnuť tu: BULL5-16

Archív

NOČNÁ PYRAMÍDA O JADRE s profesorom Vladimírom Slugeňom

V stredu 19.10.2016, profesor Vladimír Slugeň, jadrový energetik, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti bol hosťom nočného talkshow rádia RTVS.

Záznam z besedy (bez reklamy a pesničiek) si môžte vypočuť/stiahnuť v mp3 na priloženom odkaze: Záznam Nočnej pyramídy.mp3

Odkaz na celú nezostrihanú besedu je tu: Nočná pyramída na RTVS online.

 

Archív vydaní Buletin SNUS v roku 2016

BUL1-16, BUL2-16, BUL3-2016, BUL4-16, BUL5-16

 

Archív starej stránky SNUS

SNUS

Slovenská Nukleárna Spoločnosť (SNUS) je dobrovoľné združenie odborníkov, ktorých profesijný a študijný záujem sa týka jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia. Je súčasťou Európskej Nukleárnej Spoločnosti (ENS).

Hlavným cieľom činnosti SNUS je koordinácia a podpora tvorivej aktivity, uspokojovanie vedeckých a odborných záujmov, zabezpečovanie a prenos informácií. SNUS zabezpečuje koordináciu odbornej činnosti s inými spoločnosťami v Slovenskej Republike a medzinárodné styky a spoluprácu. V záujme rozvoja a popularizácie svojej činnosti SNUS spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a prostriedkami verejnej informovanosti.

PROGRAM SLOVENSKEJ NUKLEÁRNEJ SPOLOČNOSTI

 1. Združovať odborníkov pracujúcich v odbore jadrovej techniky a energetiky a všeobecne s ionizujúcim žiarením pre na stavovskej a záujmovej úrovni,
 2. Práca v odborných skupinách, príprava a organizovanie pravidelných odborných podujatí a raz ročne zhromaždenia SNUS spojeného s odborným programom.
 3. Zameranie sa na dialóg s verejnosťou a jej zástupcami (výbormi, občianskymi iniciatívami, politickými hnutiami a stranami), s riešením ekologických priorít rozvoja energetiky a jej súčasti – jadrovej energetiky.
 4. Získavať študentov študujúcich v odboroch blízkych pôsobeniu SNUS a mladých výskumných pracovníkov rôznymi formami:
  • spoluprácou na programe odbornej činnosti študentov a podporu ich odbornej činnosti,
  • vyhodnocovaním súťaží o študentské práce a organizovaním celoslovenských seminárov, kde budú svoje práce prezentovať.
 5. Podporovať publikačnú činnosť svojich členov, vydávať odborné periodikum SNUS s časťou venovanou informáciám o činnosti SNUS.
 6. Organizovať odbornú činnosť v príprave posudkov a expertíz, návrhu normatívnych dokumentov.
 7. Spolupracovať so slovenskými, českými a inými zahraničnými odbornými spoločnosťami obdobného zamerania.
 8. Vytvárať ponuku organizovania jednorazových odborných podujatí – prednášok vo významných výrobných podnikoch a organizáciách (JE, energetické strojárstvo, školy).

Kontakt

Slovenská Nukleárna Spoločnosť
Okružná 5, 918 64 Trnava
Slovenská republika
info@snus.sk
Tel.: +421 33 599 1375
Fax.: +421 33 599 1060