Vyhlásenie komôr jadrových vedcov a inžinierov o klimatických zmenách

27.septembra 2016

Vyberáme z Buletinu SNUS: 1. Politici by mali zvážiť všetky technológie, ktoré znížia emisie antropogénnych skleníkových plynov (AGHG). Žiadna taká technológia by nemala byť obmedzená alebo vylúčená.

2. Existujúca alebo potenciálna úloha jadrovej energie pri znižovaní emisií AGHG by mala byť hodnotená v kontexte súčasných podmienok v každej krajine.

3. Ekonomické vyhodnotenie všetkých technológií by malo zahŕňať celý životný cyklus externých nákladov ako sú zdravotné dôsledky, dopady na životné prostredie a sociálno-ekonomické dopady.

4. Finančné mechanizmy uvedené v Parížskej dohode by mali byť k dispozícii pre použitie akejkoľvek technológie bez diskriminácie.

5. Politici by mali uľahčiť nahradenie súčasnej elektriny z fosílnych palív čo najrýchlejšie akoukoľvek technológiu, ktorá má oveľa nižšie emisie AGHG.

6. Politici by mali uľahčiť nahradenie súčasnej dopravy založenej na fosílnych palivách (verejnej aj individuálnej) dopravou na báze elektriny konzistentnou s harmonogramom prechodu systému výroby elektriny na výrobu s minimálnymi emisiami AGHG.

Čítať v buletine SNUS.

Nočná pyramída o jadre

s profesorom Vladimírom Slugeňom

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nočná pyramídaV stredu 19.10.2016, profesor Vladimír Slugeň, jadrový energetik, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti bol hosťom nočného talkshow rádia RTVS.

Záznam z besedy (bez reklamy a pesničiek) si môžte vypočuť/stiahnuť v mp3 na priloženom odkaze.

 

Záznam Nočnej pyramídy.mp3

 

Odkaz na celú nezostrihanú besedu je tu:

Nočná pyramída na RTVS online.

 

Science Talks

Popularizačné prednášky Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva v infocentre SE EMO

Na youtube si môžete pozrieť záznamy popularizačných prednášok pracovníkov  Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva a starostu obce Kalná nad Hronom v infocentre SE EMO.

Všetky prednášky ústavu nájdete na kanále Jadrové a fyzikálne inžinierstvo.

Jednotlivé popularizačné prednášky sú na nasledovných kanáloch:

Jadrová energia a jej miesto pri výskume vesmíru. (doc. Valko, ÚJFI FEI STU)

Máme sa báť žiarenia? (prof. Pavlovič, ÚJFI FEI STU)

Kam s jadrovým odpadom (Ing. Éhn, starosta obce Kalná nad Hronom)

Príjemný a nerušený zážitok.

 

Vyhlásenie Jadrových vedcov ku klimatickým  zmenám

 Dokument INSC2 declaration 2016

The United Nations’ Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties #21 (COP 21) was concluded with the international Paris Agreement to hold the increase in the global average temperature henceforth to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels.

This limit on the temperature rise can only be kept by effecting a substantial reduction in the world-wide emission of anthropogenic greenhouse gases (AGHGs).

The combustion of fossil fuels is the main cause of AGHG emission.

Renewable energy sources (as traditionally defined) are an important means by which to reduce AGHG emissions but cannot alone deliver the required reduction.

Nuclear energy is a safe, clean and sustainable energy source that produces electricity economically and reliably with near-zero AGHG emissions and that currently provides about one-third of the world’s low carbon electricity generation and much more in many countries.

 

Vz SNUS a NUSIM 2016

 Abstrakty k NUSIM                Prezentácie NUSIM

V termíne od 20. - 21. apríla 2016 Slovenská nukleárna spoločnosť a Česká nukleární společnost zorganizovali pravidelný seminár jadrovej energetiky NUSIM 2016. Zároveň sa v prvý deň uskutočnilo Valné zhromaždenie SNUS.

Seminár bol určený pre jadrových odborníkov prevádzkovateľov jadrových zariadení, technických podporných organizácií, dodávateľov, univerzít ako i dozorných orgánov ČR a SR. Postupne na tomto mieste opublikujeme materiály z VZ a informácie o príspevkoch NUSIM.

Výročná správa SNUS

Správa o činnosti

Stratégia SNUS

Uznesenie

 

Stiahnite si Book of Abstracts NUSIM 2016.

Stiahnite si Book of Presentations NUSIM 2016

 

EC Nuclear Illustrative Programme (PINC)Overview of the European nuclear industry

Pracovný dokument                            Prehľadový dokument

 

Vyberáme zo správy PINC:

There are reactors depending on Russian fabrication services in Finland (2 reactors), Bulgaria (2), Czech Republic (6), Hungary (4) and Slovakia (4), in a process that is "bundled" and managed by one Russian company (TVEL/Rosatom) currently with insufficient competition or diversification options. The Russian industry is developing fuel assemblies for western-type pressurised water reactors as well, and could enter this commercial market by 2020.

While Finland also operates non-Russian design reactors with western fuel supplies, Bulgaria and Hungary are 100% dependent on Russian nuclear fuels (uranium, conversion, enrichment and fuel fabrication). Two other Member States (the Czech Republic and Slovakia) are close to the same level of dependence, although the former has domestic uranium mining and partly diversified enrichment supplies, and the latter has started to diversify enrichment supplies. In Romania, the two reactors in operation are based on the Canadian CANDU technology and the country is self-sufficient for its fuel needs as it produces uranium and masters the fuel fabrication process, because the uranium used in this type of reactors does not need to be enriched.

 

The European Strategic Energy Technology (SET)-Plan

Draft "Nuclear"                              Action plan

 

Vyberáme z draftu:

In the European Commission's Energy roadmap 2050, all scenarios include continued reliance on nuclear power, though the ageing of the existing fleet implies an increasing role for long-term operation (LTO) as well as the growth in decommissioning and related waste management activities. The projection in the latest Nuclear Illustrative Programme (PINC) shows that after an initial decline in EU nuclear generation capacity up to 2025, the trend is reversed by 2030 with new reactors connected to the grid together with extensive LTO of the existing fleet. After a slight increase, the capacity then remains stable at between 95 and 105 GWe until 2050, by which time approximately 80-90% of installed capacity would be new build. The PINC figures not only underline the significant investments in new build, but also in LTO of existing plants that will play a crucial role in bridging the gap between now and the availability of the new plants.

 

30 rokov po Černobyle

Pri príležitosti smutného 30. výročia havárie na 4. bloku černobyľskej jadrovej elektrárne očakávame veľké množstvo podujatí, rôznych besied, prednášok, televíznych debát a dokumentárnych a reportážnych filmov. Aj členovia SNUS chcú prispieť svojou mierou k diskusiám a zorganizovali na pôde Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a  informatiky STU prednášku spojenú s verejnou diskusiou pod patronátom prof. Vladimíra Slugeňa: 30 rokov po Černobyle. Čo sa odvtedy zmenilo. Záznam z prednášky si môžete pozrieť na internete (názov je link).

Na tomto mieste by sme vám chceli ponúknuť aj zoznam zdrojov informácií, ktoré zaujímavo a odborne hodnotia priebeh a následky havárie a hlavne sa dajú považovať za dôveryhodné zdroje:

UNSCEAR's assessments of the radiation effects

International Chornobyl Research and Information Network ICRIN

WNA page: Chernobyl Accident 1986

Webová stránka Černobyľskej jadrovej elektrárne

Prezentácia 30 rokov po Černobyle

Špeciálne číslo Bulletinu SNUS venované Černobyľu.

 

Rosatom vo svete napreduje

Ruská jadrová korporácia tento rok na jar kúpila 34 percent vo firme Fennovoima, ktorá pred štyrmi rokmi podala u fínskej vlády žiadosť na výstavbu novej elektrárne - vtedy ešte o výkone až 2 500 MW. Rovnaký diel v minulosti držal nemecký E. ON, ktorý ale z jadrového biznisu vo Fínsku vycúval.

Ako napísal český týždenník Euro, od jediného bloku, ktorý by mal byť osadený ľahkovodným reaktorom typu VVER 1200, si jadrová spoločnosť Rosatom sľubuje oveľa viac ako od Temelína, ktorý medzitým uložila do spodnej zásuvky. Hanhikivi má niekoľko predností. Nejde o dostavbu, ale o projekt na zelenej lúke. Okrem toho ide po dlhej dobe o prvú európsku zákazku Rosatomu, ktorá sa netýka krajiny niekdajšieho sovietskeho bloku. A do tretice - Rusi vlani v decembri stavbu na Hanhikivi definitívne vyfúkli silnej konkurencii, francúzskej Areve aj japonskej Toshibe. Prečítajte si celý článok z týždenníka Euro...

Fínsky projekt je pre Rosatom dôležitejší ako druhá zákazka na pôde EÚ, ktorou sú dva nové bloky pre maďarský Paks. Kým v Maďarsku sa štát dohodol so štátom a Budapešť si na ruské reaktory zobrala regulárnu medzivládnu pôžičku, v prípade Hanhikivi sa podarilo pritiahnuť verejný aj súkromný kapitál.

V Maďarsku sa podarilo uzavrieť zakázku na dodávku jadrového paliva pre druhý blok JE Pakš až do roku 2034. Informácia je tu...

Okrem tejto zakázky Rosatom podpísal kontrakt na dodávku paliva pre HFR v Pettene. Viac tu.

Celkovo na nasledujúcich 10 rokov objem zákaziek predstavuje 100 miliárd dolárov. Ku koncu júna 2014 podpísal Rosatom právne záväznej zmluvy o výstavbe 21 blokov v krajinách Európy, Ázie a Tichomoria. Konkrétne sa jednalo o jeden blok v Arménsku (JE Mecamor) a Fínsku (JE Hanhikivi), po dvoch blokoch vo Vietname (JE Ninhthuan), Číne (JE Tian-wan), Bangladéši (JE Ruppur), Maďarsku (JE Paks), Bielorusku (JE Ostroveckaja) a na Ukrajine (JE Chmelnickaja), tri bloky - NN2,3,4 JE Kudankulam v Indii a 4 bloky na JE Akkuyu v Turecku. Podrobnosti rozhovoru so šéfom Rosatomu Sergejom Kirijenkom sú tu.

 

Viete odhadnúť svoju ročnú dávku z ionizujúceho žiarenia?

Žijeme v rádioaktívnom svete - celé ľudstvo, odjakživa. Žiarenie je súčasťou životného prostredia. Sme vystavení ožiareniu z materiálov zo zeme, z radónu vo vzduchu, z vesmíru, z potravín a vody ktoré konzumujeme. K tomu ešte treba pripočítať lekárske ožiarenie na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

V priemere vo svete je človek ožiarený dávkou 6,2 mSv zo všetkých týchto zdrojov.

Skúste odhadnúť svoju dávku, pretože hodnota ročnej dávky je individuálna. Pomôže vám pri tom stránka Americkej Nukleárnej spoločnosti ANS.

Porovnať dávky z rôznych zdrojov žiarenia si môžete pomocou tabuľky radiačných dávok.

o vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti jadrovej energetiky v Európskej únii

Stiahnuť v doc.

Pre nadchádzajúce desaťročia, nielen jadrovoenergetický sektor, ale aj priemyselné a lekárske aplikácie využívajúce ionizujúce žiarenie, ako aj výskum jadrovej fúzie, budú naďalej vyžadovať vysokovzdelaný personál s veľmi špecifickými vedomosťami, zručnosťami a spôsobilosťami. Rýchly pokrok a rozširovanie využitia lekárskych zobrazovacích technik na báze žiarenia vytvára osobitné obavy ohľadom vzdelávania a odbornej prípravy lekárskych odborníkov. Tieto sú bližšie diskutované v Komunikácii o lekárskych aplikáciách ionizujúceho žiarenia a bezpečnosti dodávky rádioizotopov pre nukleárnu medicínu a v podpornom dokumente zamestnancov. Finálny výsledok bude záležať od viacerých faktorov. Jedným z nich je dostupnosť kvalifikovaného personálu.

 

K veci: Počítačový tomograf

Stiahnuť v doc.

CT = Computer Tomograph

CT–čko sa využíva najmä v medicínskej diagnostike na zobrazenie anatómie pacienta vo virtuálnych „rezoch“ telom pacienta. Tieto „rezy“ sa získavajú zložitou počítačovou rekonštrukciou mnohých röntgenových snímok z rozličných uhlov. Navyše, z jednotlivých „rezov“ v rôznych miestach tela pacienta možno „poskladať“ aj 3D-obraz anatómie vyšetrovaného orgánu alebo orgánov.

CT-čko teda využíva ten istý princíp ako „obyčajný röntgen“: tkanivá s rôznou hustotou rozdielne absorbujú röntgenové lúče prechádzajúce telom pacienta. V prípade CT-čka však zdroj röntgenových lúčov a detektor rotujú okolo človeka.
Je potrebné vedieť, že vyšetrenie na CT-čku nás radiačne zaťaží röntgenovským žiarením o energii 110-140 keV (chudší-silnejší). Efektívna dávka je spravidla na úrovni 10 mSv, čo predstavuje asi trojnásobok celoročnej radiačnej záťaže z prírodného pozadia. Preto nie je vhodné pacienta zobrazovať často a opakovane, i keď v niektorých prípadoch je to dôležité – napríklad sledovať proces hojenia sa zlomeného stavca a podobne. Vyšetrenie nie je bolestivé a pri občasnom použití nemá negatívne následky pre pacienta.

Na Slovensku sa v súčasnosti využíva asi 125 CT prístrojov. Ich priemerný vek je do 7 rokov. Obvyklá obstarávacia cena sa spravidla pohybuje od 100.000 do 1.000.000 Euro. Splatí sa zvyčajne do 2-3 rokov. Počas životnosti CT-čka je nutné vymieňať röntgenovu lampu, ktorá stojí cca 30.000 Euro. Cena sa môže zvyšovať v závislosti od požiadaviek až do cca 3 miliónov Euro.

Čítať celý článok...

Jadrový palivový cyklus

Kniha z dieľne SNUS

Urán je súčasťou prírody a tvorí 4 ppm zemskej kôry. Hoci sa zdá, že jadrový reaktor je vysoko sofistikované zariadenie, vymyslené na základe búrlivého rozvoja jadrovej fyziky v prvej polovici 20. storočia a urýchleného výskumu v dôsledku 2. svetovej vojny, dá sa nájsť jeho prírodná analógia už pred 2 miliardami rokov. V lokalite Oklo (Gabun) sa vytvorili také prírodné podmienky, že po výdatných dažďoch alebo záplavách vnikla voda do geologických útvarov s vysokým obsahom uránu a začala pôsobiť ako moderátor. Vytvorili sa podmienky na udržateľnú štiepnu reakciu na tepelných neutrónoch, ktorá produkovala teplo a nové neutróny až dovtedy, pokiaľ sa voda nevyparila. Rádiogeológovia už pred polstoročím našli v prírode jednoznačné dôkazy vo forme spečených hornín i vysokej koncentrácie rádioizotopov, ktoré mohli vzniknúť len v dôsledku štiepnych reakcií. Bývalá nadmerná koncentrácia izotopov, ktoré dnes fixujeme do pevnej matrice a ukladáme ako rádioaktívny odpad do hlbinných úložísk, nám dnes môže slúžiť ako zdroj poznania pre bezpečné nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom.

V knihe je popísaná predná i zadná časť jadrového palivového cyklu, hoci mnohé fázy palivového cyklu sa realizujú mimo územia Slovenska a k definitívnemu uloženiu paliva v hlbinnom úložisku na Slovensku sa zatiaľ nepristúpilo. Dôraz je kladený najmä na palivo pre energetické reaktory typu VVER-440 prevádzkované na Slovensku, na manipulácie s palivom, ako aj na záverečnú časť palivového cyklu, nakoľko doriešenie otázky optimálneho nakladania s vyhoreným jadrovým palivom, ako aj jeho prípadné prepracovanie a konečné uloženie je pre Slovensko nevyhnutnosťou.

Záujemci si môžu vyžiadať knihu na adrese info@snus.sk.

 

Odborníci nepredvídajú žiadny zistiteľný vplyv na zdravie zo žiarenia z Fukušimy

Celý článok                           Pôvodný článok v NYT blogu

Úrovne ožiarenia po únikoch a výbuchoch z jadrovej elektrárne Fukušima Daiichi, poškodenej zemetrasením v roku 2011, boli tak nízke, že odborníkov z Viedne zvolaných Vedeckým výborom Spojených národov na hodnotenie vplyvu jadrového žiarenia (United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation) viedli k dôležitým záverom:

Je nepravdepodobné, že by širokej verejnosti a drvivej väčšine pracovníkov mohli byť v budúcnosti zistené nejaké zdravotné problémy vplyvom havárie.

Zvýšenie ožiarenia obyvateľov Japonska v prvom a v nasledujúcich rokoch v dôsledku úniku rádioaktívnych látok po havárii, je nižšie ako dávky obdržané od prírodného pozadia (čo je asi 2,1 mSv za rok). Toto platí najmä pre japonských ľudí, ktorí nežijú pri Fukušime, kde je predpokladaná ročná dávka v dôsledku havárie okolo 0,2 mSv, ktoré sú predovšetkým spôsobené požitím rádionuklidov v potravinách. Čítať ďalej...

 

Bezpečnosť nových ruských projektov VVER

Informácia z prezentácie Rosatomu

Na pôde Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU sa 27. februára 2013 uskutočnila prezentácia nových ruských projektov VVER.

Prezentáciu pripravili pracovníci spoločnosti Rosatom, prednášal Sergej Bojarkin. Rosatom každoročne sériovo stavia a uvádza do prevádzky nové bloky jadrových elektrární v Rusku a v zahraničí.

Slovenská republika sa stala štvrtou krajinou, v ktorej bola zaregistrovaná nová kancelária globálnej siete koncernu ROSATOM. Kancelária bola založená ako pobočka spoločnosti JSC Rusatom Overseas. Úlohy novej kancelárie sa týkajú rozvoja podnikania koncernu ROSATOM na Slovensku, najmä pokiaľ ide o kľúčové projekty bilaterálnej spolupráce: dokončenie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a možné partnerstvo pri výstavbe 5. bloku jadrovej elektrárne Bohunice.

Prezentácie na stiahnutie: Bezpečnosť VVER, Rosatom, System odvodu tepla

Video z prezentácie: časť 1, časť 2, časť 3.

Vladimír Slugen: Úvodom k jadru

Elektronická verzia k stiahnutiu (10 MB)

K písaniu úvodníkov som sa dostal náhodou, ktorej som sa ale velmi nebránil. Naviac, nie som si istý, že nasledujúce texty sú naozaj úvodníky, ale väcšinou tak boli publikované v obcasníku Bulletin Slovenskej nukleárnej spolocnosti (SNUS) v rokoch 2005-2012, alebo v knihách, ktoré SNUS v tomto období vydala. Reagovali na svoju dobu a udalosti v jadrovej technike a energetike s cielom priniest citatelovi moje vnímanie problémov. Priznávam, že môj pohlad mohol byt profesionálne deformovaný dlhorocnou prácou v danej oblasti i funkciou predsedu SNUS.

Texty sú doplnené ilustráciami mladých výtvarníkov zo Školy umeleckého výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, ktorých som poprosil o ich abstraktný pohlad na jadrovú energiu. Príjemné čítanie.