ODBORNÁ KONFERENCIA MG SNUS

Plagát                 Prihláška                  Abstrakt           Príspevok

V rámci Valného zhromaždenia SNUS sa uskutoční v Častej-Papierničke dňa 25.4.2014 Odborná konferencia MG SNUS 2014.

Cieľom konferencie je umožniť mladým odborníkom z rôznych oblastí mierového využívania jadrovej energie prezentovať svoju prácu a jej výsledky na odbornom fóre v rámci Valného zhromaždenia SNUS.

Záujemcovia nájdu informácie v pripojenom plagáte. Prihlášky a abstrakty príspevkov treba zaslať do 6.4.2014 Matejovi Zacharovi v priloženom  formáte. Celé príspevky treba priniesť priamo na miesto konferencie.

 

Secure Energy Supply SES 2013

Book of Abstracts

Organizátori SNUS a SJF už tradične usporiadali  desiatu medzinárodnú konferenciu pre odborníkov z jadrového priemyslu, energetiky, školstva, štátnej správy, európskych a medzinárodných organizácií:

Bezpečná dodávka energie SES 2013.

Miesto konania: Župný dom, Župné námestie 12, Bratislava, Slovensko.

Termín konferencie: 26. septembra 2013.

CIEĽ KONFERENCIE: Výmena skúseností a informácii so zreteľom na strategické aspekty rozvoja a bezpečnosť slovenskej i svetovej energetiky.

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE:

  • Nové jadrové zdroje v Európe a vo svete

  • Bezpečná prevádzka jadrových elektrární, manažment ťažkých havárií

  • Reaktory IV generácie

  • Energetická politika Slovenskej republiky

Abstrakty príspevkov sú v priloženom dokumente.

Hlavný sponzor konferencie:

Fyzika na kolesách 2013

Web stránka podujatia

Koncom mája 2013 sa uskutočnil už druhý ročník akcie Fyzika na kolesách. Tento rok sa mohli účastníci počas jedného týždňa zúčastniť niekoľkých prednášok a zaujímavých exkurzií po Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU a zahraničných exkurzií do Technického Múzea v Mníchove, do laboratória pre ťažké ióny GSI v Darmstadte v Nemecku a do jadrovej elektrárne Beznau vo Švajčiarsku. Projekt bol zorganizovaný Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave za finančnej podpory Slovenských elektrárni, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenského jadrového fóra.  Čítať ďalej...

Odborníci nepredvídajú žiadny zistiteľný vplyv na zdravie zo žiarenia z Fukušimy

Celý článok                           Pôvodný článok v NYT blogu

Úrovne ožiarenia po únikoch a výbuchoch z jadrovej elektrárne Fukušima Daiichi, poškodenej zemetrasením v roku 2011, boli tak nízke, že odborníkov z Viedne zvolaných Vedeckým výborom Spojených národov na hodnotenie vplyvu jadrového žiarenia (United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation) viedli k dôležitým záverom:

Je nepravdepodobné, že by širokej verejnosti a drvivej väčšine pracovníkov mohli byť v budúcnosti zistené nejaké zdravotné problémy vplyvom havárie.

Zvýšenie ožiarenia obyvateľov Japonska v prvom a v nasledujúcich rokoch v dôsledku úniku rádioaktívnych látok po havárii, je nižšie ako dávky obdržané od prírodného pozadia (čo je asi 2,1 mSv za rok). Toto platí najmä pre japonských ľudí, ktorí nežijú pri Fukušime, kde je predpokladaná ročná dávka v dôsledku havárie okolo 0,2 mSv, ktoré sú predovšetkým spôsobené požitím rádionuklidov v potravinách. Čítať ďalej...

 

Záznam z rokovania Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe  2013

Celý záznam                                     Webstránka ENEF

Sme v situácii, keď liberalizovaný trh prestáva fungovať, investori nie sú schopní predikovať podmienky na trhu a cena energie má miestami na trhu zápornú hodnotu. Prekážkou sú taktiež vysoké ceny energií v porovnaní s USA. EÚ čaká výzva obnovenia konkurencieschopnosti, avšak musí sa prihliadať na národné špecifiká v koncipovaní energetického rámca. Ak nenastane zmena, EÚ hrozí presun výroby mimo jej územia a strata ekonomického líderstva. Energetika predstavu rozhodujúci sektor obnovy konkurencieschopnosti, avšak treba uvažovať racionálne a bez ideológií. ČŠ však potrebujú dostatočné národné kompetencie, ktorých presun na EÚ môže ohrozovať vykonateľnosť úloh. ENEF predstavuje významné diskusné fórum o jadre, o ktorom treba otvorený a transparentný dialóg aj s verejnosťou. ČR podporuje a počíta s jadrovou energetikou v budúcnosti. Zároveň sú presvedčení, že jadro si obháji svoju pozíciu aj ako konkurencieschopný zdroj medzi ostatnými technológiami. Viac sa dočítate v zázname rokovania...

Bezpečnosť nových ruských projektov VVER

Informácia z prezentácie Rosatomu

Na pôde Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU sa 27. februára 2013 uskutočnila prezentácia nových ruských projektov VVER.

Prezentáciu pripravili pracovníci spoločnosti Rosatom, prednášal Sergej Bojarkin. Rosatom každoročne sériovo stavia a uvádza do prevádzky nové bloky jadrových elektrární v Rusku a v zahraničí.

Slovenská republika sa stala štvrtou krajinou, v ktorej bola zaregistrovaná nová kancelária globálnej siete koncernu ROSATOM. Kancelária bola založená ako pobočka spoločnosti JSC Rusatom Overseas. Úlohy novej kancelárie sa týkajú rozvoja podnikania koncernu ROSATOM na Slovensku, najmä pokiaľ ide o kľúčové projekty bilaterálnej spolupráce: dokončenie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a možné partnerstvo pri výstavbe 5. bloku jadrovej elektrárne Bohunice.

Prezentácie na stiahnutie: Bezpečnosť VVER, Rosatom, System odvodu tepla

Video z prezentácie: časť 1, časť 2, časť 3.

Vladimír Slugen: Úvodom k jadru

Elektronická verzia k stiahnutiu (10 MB)

K písaniu úvodníkov som sa dostal náhodou, ktorej som sa ale velmi nebránil. Naviac, nie som si istý, že nasledujúce texty sú naozaj úvodníky, ale väcšinou tak boli publikované v obcasníku Bulletin Slovenskej nukleárnej spolocnosti (SNUS) v rokoch 2005-2012, alebo v knihách, ktoré SNUS v tomto období vydala. Reagovali na svoju dobu a udalosti v jadrovej technike a energetike s cielom priniest citatelovi moje vnímanie problémov. Priznávam, že môj pohlad mohol byt profesionálne deformovaný dlhorocnou prácou v danej oblasti i funkciou predsedu SNUS.

Texty sú doplnené ilustráciami mladých výtvarníkov zo Školy umeleckého výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, ktorých som poprosil o ich abstraktný pohlad na jadrovú energiu. Príjemné čítanie.